Akbank'ta kişisel veri ihlali şoku.!

Dijital bankacılık ödülü bulunan Akbank'te kişisel veri şoku yaşanıyor. İhlal, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na yapılan bildirimle ortaya çıktı.

Akbank'ta kişisel veri ihlali şoku.!
27 Mart 2023 - 22:42

Akbank Kişisel Verileri Koruma Kurumu KVKK’ye başvurarak, hesap açılış işlemlerinde kullanılmak üzere hazırlanan bir proje kodu nedeni ile çok sayıda muşteri bilgisi ihlali gerçekleştiğini açıkladı.

Akbank'ın Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na yolladığı açıklama şöyle 

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Akbank T.A.Ş.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Akbank T.A.Ş. tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

İhlalin; veri sorumlusu tüzel kişi müşterilerinin hesap açılış işlemleri için  oluşturulan bir projenin kodunun yazımı sırasında mail adresi değişkeninin dinamik yazılması gerekirken statik yazılması neticesinde gerçekleştiği,

27.08.2022 ile 18.10.2022 tarihleri arasında hesap açılışı gerçekleştirilen bazı müşterilere ait elektronik hesap cüzdanlarının, bu müşteriler yerine hataen yine Banka müşterisi olan 20 adet tüzel kişi müşteriye (her birine farklı sayılarda) gönderildiği,

İhlalden 5.847 banka müşterisinin etkilendiği,

İhlalden etkilenen kişisel verilerin; kimlik, müşteri işlem ve finans kategorileri dahilinde; ad ve soyad, TC kimlik numarası, müşteri no, vergi dairesi, bireysel bankacılık hizmet sözleşmesi numarası ve tarihi, hesap numarası, şube adı, döviz kodu, IBAN, ürün adı, faiz oranı, açılış ve vade tarihi ile hesap açılış tutarı bilgileri olduğu,

İhlalden etkilenen ilgili kişilerin akbank.com internet sitesi ve 4442525 telefon numarasından bilgi alabileceği

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22.03.2023 tarih ve 2023/463 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum